Αγγλικός Όρος
semi-holonym
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Xydopoulos (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ημιολώνυμο
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback