Αγγλικός Όρος
semi-meronym
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Xydopoulos (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ημιμερώνυμο
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback