ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

115 results
Greek Term English Term
ηλεκτροκυματογράφος electrokymograph
ηλεκτροκυματογράφος (ο) electrokymograph
ηλεκτροκυματογραφικός electrokymographic
ηλεκτροκυματογραφικός-ή-ό electrokymographic
ηλεκτροκυματογραφία electrokymography
ηλεκτροκυματογραφία (η) electrokymography
ηλεκτροκυματογράφημα(το) electrokymography
Ηλεκτρολαρυγγογράφημα (το), Electrolaryngogram
ηλεκτρολαρυγγογράφος (ο) electrolaryngograph
ηλεκτρολαρυγγογραφία (η) electrolaryngography