Αγγλικός Όρος
calendar
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ημερολόγιο (το)

feedback