Αγγλικός Όρος
electro­palatography
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ηλεκτροουρανισκογραφία ( η)

feedback