Αγγλικός Όρος
pocket electronic dictionary
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ηλεκτρονικό λεξικό τσέπης (το)

feedback