Αγγλικός Όρος
Trésor de la Langue Française Informatisé (TLFi)
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ηλεκτρονικός Θησαυρός της Γαλλικής Γλώσσας (ο)

feedback