Αγγλικός Όρος
electropalatogram
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ηλεκτροουρανισκογράφημα (το)

feedback