Αγγλικός Όρος
electropalatography
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ηλεκτροουρανισκογράφημα(το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
ηλεκτροουρανισκογραφία (η)

feedback