Αγγλικός Όρος
Computerized Language Analysis (CLAN) System
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ηλεκτρονικό Σύστημα Γλωσσικής Ανάλυσης (το)

feedback