ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1747 results
Greek Term English Term
εύρωστη αναγνώριση ομιλίας robustness speech recognition
ευρωστεία robustness
Ευρωπαϊσμός (ο) Europeanism
Ευρωπαϊκός Δομισμός/Στρουκτουραλισμός (ο) European Structuralism
Ευρωπαϊκό Τμήμα της Εταιρείας Υπολογιστικής Γλωσσολογίας (το) European Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL)
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Γλωσσών (το) ELC
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Γλωσσών (το) European Language Council
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γλωσσικής Δράσης (το) European Language Activity Network (ELAN)
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αριστείας στις Τεχνολογίες Ανθρώπινων Γλωσσών (το) European Network of Excellence in Human Language Technologies (ELSNET)
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Κόρπους (η) European Corpus Initiative (ECI)