Αγγλικός Όρος
European Language Activity Network (ELAN)
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γλωσσικής Δράσης (το)

feedback