Αγγλικός Όρος
European Network of Excellence in Human Language Technologies (ELSNET)
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αριστείας στις Τεχνολογίες Ανθρώπινων Γλωσσών (το)

feedback