Αγγλικός Όρος
European Corpus Initiative (ECI)
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Κόρπους (η)

feedback