ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

16348 results
Greek Term English Term
Χ-τονούμενο (το) X
ανοιχτό συμπλήρωμα (το) x comp
Χ-τονούμενο (το) X-bar (χ̄ or X’)
σύμβαση του Χ-τονούμενου X-bar convention
σύνταξη Χ-τονούμενου X-bar syntax
σύστημα Χ-τονούμενου (το) x-bar system
θεωρία Χ-τονούμενου X-bar theory
επισημειωτής Ζήροξ (ο) Xerox tagger
Χόσα (η) (γλώσσα) XH
Χόσα Xhosa