Αγγλικός Όρος
XH
Πηγή
ISO639
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Χόσα (η) (γλώσσα)

feedback