Αγγλικός Όρος
X-bar syntax
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
σύνταξη Χ-τονούμενου
Πηγή
Θεοφανοπούλου-Κοντού (2002)

feedback