Αγγλικός Όρος
x comp
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ανοιχτό συμπλήρωμα (το)

feedback