ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

284 results
Greek Term English Term
χαρακτηριστικά κανόνα (τα) rule features
χαρακτηριστικά κοιλότητας (τα) cavity features
χαρακτηριστικά του σώματος της γλώσσας tongue body feature
χαρακτηριστική λειτουργία (η) characteristic function
χαρακτηριστική χρήση (η) charecteristic use
χαρακτηριστικό feature
Χαρακτηριστικό (το) feature
χαρακτηριστικό (το) characteristic
χαρακτηριστικό γλωσσικό στοιχείο συγκεκριμένης ομάδας (το), shibboleth
χαρακτηριστικό δεσμίδας τιμών (το) value bundle feature