ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

284 results
Greek Term English Term
χωρικά σχήματα spatial schemata
ΧΦ-wh wh-XP
χυδαιολογία (η) vulgarism
χτύπημα (το) Ictus
Χσιανγκ (η) (γλώσσα) Hsiang
Χρωματισμός του «ρ» (ο) r-colouring
χρωματισμός του ‘ρ’ (ο) R-coloring of vowels
χρωματισμός (ο) colouring
χρώμα (το) colour
χρυσό πρότυπο (το) gold standard