ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

284 results
Greek Term English Term
χρόνος ελευθέρωσης release time
Χρόνος ομιλίας (ο) speech time
χρόνος που αναφέρεται στο χθες (ο) hesternal
χρονοσυχνοτικός time-frequency
χρυσό πρότυπο (το) gold standard
χρώμα (το) colour
χρωματισμός (ο) colouring
χρωματισμός του ‘ρ’ (ο) R-coloring of vowels
Χρωματισμός του «ρ» (ο) r-colouring
Χσιανγκ (η) (γλώσσα) Hsiang