ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

446 results
Greek Term English Term
φωνολογία της κυβέρνησης και της γοητείας (η) government and charm phonology
φωνολογία της κυβέρνησης (η) government
Φωνολογία της κυβέρνησης (η) government phonology
φωνολογία της εξάρτησης (η) dependency phonology
φωνολογία της αρμονίας (η) harmonic
φωνολογία ΣΦ (η) CV phonology
Φωνολογία πλεγμάτων (η) Grid-only phonology
φωνολογία βασισμένη στη χρήση (η) usage-based phonology
φωνολογία βάσει της κυβέρνησης (η) government-based phonology
φωνολογία (η) phonology