ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

446 results
Greek Term English Term
φωνοτακτικός,-ή,-ό phonotactic
φωνούμενος λόγος (o) parole
φωνοϋφολογία (η) phonostylistics
Φωτογλωττιδογραφία (η) photoglottography
Φωτογλωττιδογράφος (ο) photoglottograph
φωτογραφικό λεξικό (το) photo dictionary