ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

446 results
Greek Term English Term
φιλανδική Finnish
φιλόλογος (ο) philologist
φιλολογία (η) philology
φιλολογία (η) philology
φιλοσοφία (η) philosophy
φιλοσοφία της γλώσσας (η) philosophy of language
φθόγγος (ο) sound
φθόγγος (ο) speech sound
φθόγγος speech-sound
φθόγγοι σταθερής κατάστασης (οι) steady-state sounds