ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

446 results
Greek Term English Term
φθογγικός,-ή,-ό phonemic
φθόγγοι "ρ" (οι), ρωτικά (τα) r'sounds
φθογγικός,ή,ό sound
φθογγική μεταβολή sound change
φθογγική τάξη (η) sound class
φθόγγοι σε συμπλέγματα sound in clusters
φθογγικός νόμος sound law
φθογγικός συμβολισμός sound notation
φθογγική μετατόπιση sound shift
φθογγικό σύστημα (το) sound system