ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

720 results
Greek Term English Term
τμήμα εγγραφής μεταβλητού μήκους variable length portion of a record
Τελεστής σύνδεσης μεταβλητής (ο) variable binding operator
τιμή (η) value / valeur
Τόπος φωνήεντος (ο) V-place
τόπος φωνήεντος (ο) V-place
Τύποι V (οι) V forms
τύποι V (οι) V forms
τερματικό χρήστη user terminal
τελεστής ένωσης unification operator
τελική επίτευξη ultimate attainment