Αγγλικός Όρος
user terminal
Πηγή
Karen Sparck Jones, ‎Julia R. Galliers (1995)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
τερματικό χρήστη
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback