Αγγλικός Όρος
unification operator
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Ruslan Mitkov (2005)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
τελεστής ένωσης

feedback