Αγγλικός Όρος
variable binding operator
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Τελεστής σύνδεσης μεταβλητής (ο)

feedback