Αγγλικός Όρος
ultimate attainment
Πηγή
Bernard Spolsky, ‎Francis M. Hult (2010)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
τελική επίτευξη
Πηγή
Σπυριδούλα Μπέλλα (2007)

feedback