Αγγλικός Όρος
variable length portion of a record
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
τμήμα εγγραφής μεταβλητού μήκους
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback