ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

185 results
Greek Term English Term
ρυθμός ομιλίας speech rate
ρυθμός ομιλίας (ο) speech rhythm
Ρυούκυου (η) (γλώσσα) Japanese-Ryukyuan
ΡΦ (Ρηματική Φράση) (η) vp
ρωμαίοι γραμματικοί Roman grammarians
Ρωσικά RU
Ρωσικά Russian
Ρωσική Russian
ρωτακισμός (ο) rhotacism
Ρωτακισμός (ο) rhotacization