ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

616 results
Greek Term English Term
Λάνκαστερ - Όσλο/Μπέργκεν (το) Lancaster – Oslo / Bergen (LOB)
Λαοθιανά Laothian
Λαοθιανά (τα) LO
Λαππική (η) (γλώσσα) Lapp
Λαρζάκ (το) Larzac
λάρυγγας (ο) Kehlkopf
λάρυγγας (ο) larynx
λαρυγγικά (τα) laryngeals
λαρυγγικά χαρακτηριστικά (τα) laryngeal features
λαρυγγική θεωρία (η) laryngeal theory