Αγγλικός Όρος
laryngeal features
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λαρυγγικά χαρακτηριστικά (τα)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback