Αγγλικός Όρος
Larzac
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Λαρζάκ (το)

feedback