Αγγλικός Όρος
larynx
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγές
Crystal (2003)
Carr (2008)
Fromkin (2011)
Ladefoged (2007)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λάρυγγας (ο)
Πηγές
ΕΚΠΑ
ΛΚΝ
Ξυδόπουλος (2007)

feedback