Αγγλικός Όρος
Kehlkopf
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Πετρούνιας
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λάρυγγας (ο)
Πηγή
Πετρούνιας

feedback