ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1170 results
Greek Term English Term
κύριο συστατικό (το) (major) constituent
κύριο φωνήεν (το) cardinal vowel
κυριλλικό αλφάβητο cyrillic alphabet
κύριο λήμμα (το) headword
κύριο ρήμα (το) main verb
κύριο λήμμα (το) main-entry
κύριο όνομα (το) nomen proprium
κύριοι χρόνοι (οι) primary tense
κύριο όνομα proper name
κύριο όνομα proper noun