ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1747 results
Greek Term English Term
ε­ρω­τη­μα­τικο­α­να­φο­ρι­κός-ή-ό wh-relative
ε-δομή (επιφανειακή δομή) s-structure
Εβέ Ewe
Εβονική Ebonics
Εβραϊκά (τα) HE
Εβραϊκά (τα) Hebrew
εβραϊκή (η) Hebrew
εγγένεια (η) inherentness
εγγενές χαρακτηριστικό (το) inherent feature
εγγενής αιτιατική (η) inherent accusative