Αγγλικός Όρος
inherent feature
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εγγενές χαρακτηριστικό (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback