Αγγλικός Όρος
Ebonics
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΔΙΑΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Fromkin (2011)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Εβονική

feedback