Αγγλικός Όρος
Hebrew
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Ladefoged (2007)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
εβραϊκή (η)
Πηγή
Lyons (2002)
Όρος
Εβραϊκά (τα)

feedback