Αγγλικός Όρος
inherentness
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εγγένεια (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback