Αγγλικός Όρος
wh-relative
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ε­ρω­τη­μα­τικο­α­να­φο­ρι­κός-ή-ό

feedback