ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1159 results
Greek Term English Term
δείκτης οργάνωσης λόγου discourse marker
δείκτης όψης (ο) aspectualizer
δείκτης παρατακτικής σύνδεσης (ο) co-ordinating conjunction, co-ordinator
δείκτης παρατακτικής σύνδεσης (ο) co-ordinator
δείκτης παύσης (ο) break index
δείκτης ποικιλίας ζευγών (ΔΠΖ) Pair wise Variability Index (PVI)
δείκτης ποιού ενεργείας (ο) aspectualizer
δείκτης προσφυμάτων (ο) affix(ing) index
δείκτης πτώσης (ο) case marker
δείκτης υπόταξης subordinating conjunction