ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1159 results
Greek Term English Term
δυσπροσωδία (η) dysprosody
δύστοκος dysfluent
δυσφασία (η) dysphasia
δυσφασία παιδικής ηλικίας (η) childhood dysphasia
δυσφημισμός dysphemism
δυσφωνία dysphonia
Δυτική Ατλαντική (η) (γλώσσα) West Atlantic
Δυτική Γερμανική (η) (γλώσσα) West Germanic
ΔΦΑ (Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο) IPA (International Phonetic Association)