ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1159 results
Greek Term English Term
δράστης (ο) actor
δράστης (ο) affector
δράστης (o) agent
δραστική γλώσσα (η) agentive language
δραστικά αντικείμενα (τα) agentive objects
δυαδικά αντώνυμα (τα) binary antonyms
δυαδικά συστήματα (τα) binary systems
δρομολόγηση (η) routing
δραστηριότητες δομημένου γλωσσικού εισαγόμενου structured input
δραστηριότητα (η), δοκιμασία (η) task