ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

254 results
Greek Term English Term
βαθεία πτώση (η) abstract case
βαρεία (η) accent grave
βαθμός αποδεκτότητας (ο) acceptability rating
βαθμός επάρκειας (ο) adequacy rank
Βελτιώνω ameliorate
βελτίωση (η) amelioration
βελτίωση σημασίας (η) amelioration meaning
βέλος (το) arrow
βάση άρθρωσης (η) articulation base
βεβαίωση (η) assertion