Αγγλικός Όρος
assertion
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πηγές
Richards et al. (1985)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
βεβαίωση (η)
Πηγή
Lyons (2002)

feedback