Αγγλικός Όρος
amelioration
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Cruse (2006)
Crystal
Hartmann & James (2002)
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
βελτίωση (η)
Πηγές
Crystal
McMahon

feedback